AL-SYUMUL (HOME)

BADAN KHAIRAT KEMATIAN 

Kata Aluan Pengerusi Surau | Sejarah Surau | Ahli Jawatankuasa | Badan Khairat Kematian | Kelas Pengajian  

BORANG KEAHLIAN (Versi Internet)(Back to Main)
BADAN KHAIRAT KEMATIAN SURAU AL- SYUMUL BANDAR RINCHING 43500 SEMENYIH SELANGOR  D.E.
Kepada :
Tuan Pengerusi,
Badan Khairat Kematian, Surau Al-Syumul Bandar Rinching Seksyen 1, 43500 Semenyih. 

Tuan, 

MEMOHON MENJADI AHLI BADAN KHAIRAT KEMATIAN SURAU AL-SYUMUL BANDAR RINCHING

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya ingin memohon menjadi ahli Badan Khairat Kematian 
yang dianjurkan oleh Surau ini.
Saya  mengaku akan mengikuti syarat-syarat yng ditetapkan oleh badan ini. Bersama-sama ini saya sertakan
wang pendaftaran RM 10.00 (Ringgit : Sepuluh Sahaja) dan RM ______________  yuran bulanan.

1. Nama :
2. No. Kad Pengenalan (Biru Sahaja) :
3. Alamat Rumah :
.
4. No. Telefon Rumah :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Kerja :
7. No. Telefon Pejabat :
8. Tanggungan Saya :
1.    Hubungan :
2.    Hubungan :
3.    Hubungan :
4.    Hubungan :
5.    Hubungan :
6.    Hubungan :

(Catatan : Anak-anak yang belum berkahwin sahaja)

Sekian. Terima Kasih
Yang Benar,

...........................................
T.T. Pemohon

 Tarikh : ___________________

                                  URUSAN SURAU

(Kembali Ke Atas)

Permohonan ini diluluskan/tidak diluluskan
No. Ahli :  
..........................................
T.T. Pengerusi Khairat Kematian
Tarikh : ___________________

Nota :  Sila input maklumat yang diperlukan  dan cetak mukasurat ini.

Kata Aluan Pengerusi Surau | Sejarah Surau | Ahli Jawatankuasa | Badan Khairat Kematian | Kelas Pengajian | Kembali Ke Atas

Latest update : Friday, January 26, 2001 04:44:36 AM

Hakcipta 2000 Surau Al-Syumul Bandar Rinching, Semenyih, Selangor Darul Ehsan.